Klasifikacija eksplozivnih zona

Prema britanskoj klasifikaciji eksplozivne zone podijeljene su u kategorije Z0, Z1 i Z2

Šta predstavlja pojedina eksplozivna zona i kako ih razgraničiti?

Z0 - To je zona ili zatvoreni prostor u kome je stalno prisutna zapaljiva ili eksplozivna para ili zapaljiva tečnost u koncentraciji svoje granice zapaljivosti.

Z1 - To je prostor unutar koga za vrijeme normalnog rada mogu da budu eksplozivne ili zapaljive koncentracije pare u dovoljnoj količini da izazovu opasnost.

Z2 - To je prostor unutar koga eksplozivne ili zapaljive koncentracije pare može biti samo u vjerovatno nenormalnim situacijama.