Način djelovanja vode pri gašenju požara

Prilikom gašenja požara vodom, voda prvenstveno hladi mjesto gorenja odnosno oduzima toplotnu energiju ali i guši mjesto gorenja.

Potpunim isparavenjem 1 l vode nastaje oko 1700 l vodene pare koja prekriva predmet koji gori u vidu parnog pokrivača te smanjuje strujanje i dotok svježeg zraka do mjesta gorenja odnosno smanjuje koncentraciju kisika na mjestu gorenja i na taj način guši požar.

Toplota koja je potrebna da voda iz tečnog agregatnog stanja pređe u gasovito stanje, oduzima se od materije koja gori tj od toplote požara i žara te na ovaj način voda hladi požar.