Otvoren plamen i varnice kao uzrok požara

S obzirom da se pri pojavi plamena i varnica odnosno užarenih tijela, javljaju temperature koje su najčešće znatno veće od temperatura paljenja pojedinih materijala, može se zaključiti da će oni vrlo lako zagrijati zapaljivu materiju na njenu temperaturu paljenja ukoliko dođu u kontakt ili joj se dovoljno približe. Temperatura plamena koji se javlja kod sagorijevanja svijetlećeg gasa je oko 2000 ⁰C a temperatura plamena kod sagorijevanja različitih zapaljivih tečnosti kreće se oko 1500 oC. Plamen kod obične šibice ima temperaturu od nekoliko stotina stepeni celzijusa. Ovo dokazuje da će temperatura plamena biti dovoljna da zapali većinu zapaljivih materijala. Otvoreni plamen i varnice takođe mogu izazvati eksplozije ukoliko su za to stvoreni uslovi. Najčešće se radi o eksploziji smješe zapaljivih gasova sa vazduhom. Iz tog razloga se zonama ugroženim od požara uvode mjere zabrane korištenja otvorenog plamena, alata koji iskri, zabrana pušenja, i upotreba motora koji mogu iskriti, postavljau se elektro instalacije u Ex izvedbi itd. Užarene čestice znatno lakše postižu aktiviranje eksplozivnih smješa.