Gašenje požara vodom

Najraširenije sredstvo za gašenje požara u svijetu je voda. To što zbog njene dostupnosti tako i zbog cijene u odnosu na druga sredstva za gašenje požara. U principu voda djeluje na požar rashlađujuće. Dakle voda oduzima toplinu požaru čime prekida proces gorenja. Voda će isparavanjem smanjiti i količinu kiseonika na mjestu gorenja te izazvati dodatni efekat gušenja požara.

Voda je najefikasnija za gašenje požara materijala koji sagorijevaju žarom kao što su drvo, ugalj, papir, karton i slično. Važno je znati da se ne preporučuje gašenje vodom požara naftnih derivata, boja, masti, lakova a to iz razloga što oni mogu biti lakši od vode te će doći do fizičke disperzije odnosno širenja zapaljenih dijelova  materijala. Takođe vodom se ne gase požari na metalima koji mogu burno reagovati s njom i izazvati eksploziju. Vodom se ne gase požari na elektro instalacijama i uređajima.

Voda se u industrijskim i drugim objektima kao sredstvo namjenjeno za gašenje požara obično nalazi ( smiješta )  u tri oblika i to u hidrantskoj mreži i u posebnim spremnicima aparatima za gašenje požara vodom te u sprinklerima. Kako bi se spriječilo smrzavanje vode tokom zimskog perioda, obično se vodi dodaju određeni aditivi.

Veću efikasnost kod gašenja požara voda će imati ako je rspršena u vidu sitnih kapljica kao kod spreja a ujedno time će se spriječiti disperzija određenih materijala.