Tehničke mjere zaštite od požara

Različite industrijske oblasti, sigurno imaju i svoje specifičnosti kada su u pitanju izvori nastanka eventualnog požara, načini razvoja požara, zapaljivi materijali i metode preventivnog djelovanja.

Međutim ono što je zajedničko za sve oblasti su osnovne tehničke mjere zaštite od požara, koje uključuju:

 

- instalisanje i kontrola automatskih javljača požara,

- instalisanje i kontrola automatskih uređaja za gašenje požara,

- obuka radnika za gašenje požara,

- redovan pregled i servisiranje vatrogasnih aparata,

- adekvatna ventilacija prostorija,

- povećanje otpornosti materijala prema dejstvu toplote i vatre uz poštivanje građevinskih propisa,

- uklanjanje opasnosti od sakupljanja statičkog elektriciteta.

 

Varničenje, kao posljedica nakupljanja statičkog elektriciteta, često je uzrok požara odnosno eksplozija posebno u zonama gdje se pojavljuju isparenja lako zapaljivih tečnosti.

Sistemi za rano otkrivanje požara obezbjeđuju nam pravovremenu informaciju a u požar se najlakše gasi u početnoj fazi, čime se izbjegavaju ljudske žrtve, obezbjeđuje se blagovremena evakuacija  ali smanjuju se i materijalne štete.

Otpornost pojedinih materijala na požar često se postiže dodavanjem određenih supstanci. Ovakav način povećanja otpornosti naziva se impregnacija. Impregnacija se koristi i u druge svrhe.