Standard zdravlja i sigurnosti na radu ISO 45001

Uskoro dolazi....

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) priprema novi standard ISO 45001 sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Tako do sada svjetski priznati BS OHSAS 18001 sistem upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu, biva revidovan i uvršten u red ISO standarda sa određenim izmjenama i novinama. Vjeruje se da će zbog sličnosti, firme koje trenutno imaju implementiran standard OHSAS 18001 odmah krenuti u implementaciju novog standarda ISO 45001  po njegovom izlasku a koji se očekuje krajem 2016 godine. Za sada se zna da će termini iz OHSAS standarda poput „rizik“, „radnik“ i „radno mjesto“ promijeniti značenje. Uvode se novi termini poput:

Organizacioni sadržaj – sagledavaće unutarnje i vanjske faktore poslovanja, prepoznavanje rizika i ispitivanje načina za njihovu kontrolu;

Liderstvo – identifikovaće značenja komunikacije na različitim nivoima dakle ne samo na nivou najvišeg menadžmenta;

Dokumentovanje informacija – uzimaće se u obzir svi dokumenti i zapisi (uključujući zapise i informacije koji nastaju upotrebom pametnih telefona i PDA uređaja).

Do kada će onda važiti sadašnji OHSAS 18001 standard?

OHSAS standard će važiti 3 godine od dana izlaska novog ISO 45001 standarda, radi se o tranzicijskom periodu. Dakle ukoliko novi ISO standard 45001 izađe kako je najavljeno u oktobru 2016, onda će standard OHSAS biti priznat i važiti do oktobra 2019 godine.

Novi standard ISO 45001 sadržavaće 10 tačaka. Zahtjevi standarda su bolje organizovani. A standardi ISO 9001 i 14001 će u budućnosti pratiti ove tačke i biti usklađeni.

Tačke novog standarda ISO 45001 će biti:

1.0  područje primjene

2.0  odnosi sa normativima

3.0  terimini i definicije

4.0  organizacioni sadržaj

5.0  liderstvo

6.0  planiranje

7.0  podrška

8.0  djelovanje

9.0  procjena učinkovitosti

10 poboljšanja

Novi standard ISO 45001 fokusira se na sljedeće:

Smanjenje rizika po radnike i druge učesnike u radu;

Fokusira se na konstantno poboljšanje radnih uslova i traženje načina za poboljšanja;

 

Sve radne aktivnosti koje se provode pa i politika zdravlja i sigurnosti na radu firme, provode se u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda.