Metodologija za računanje požarnog opterećenja i broja vatrogasnih aparata po standardu JUS J.1.030

 

Prema standardu JUS J.1.030 ukupno požarno opterećenje daje računsku vrijednost toplotne energije jednog objekta – požarnog sektora koja se može osloboditi u požaru. Ukupno požarno opterećenje se označava simbolom „Z“ a izražava se u GJ. Specifično požarno opterećenje se označava toplotom koja se može razviti u jednom objektu-požarnom sektoru, svedeno na 1 m2 površine. Specifično požarno opterećenje se označava simbolom „Pi“ a izražava se u GJ/m2.

Kod računanja požarnog opterećenja, u račun ulaze svi gorivi materijali u smislu standarda JUS U.J.1.020. koji su sastavni dio zgrade, instalacija, opreme i materijala za koje je zgrada namjenski izgrađena.

Pi=Z/m2     (GJ/m2)

Razlikujemo tri grupe specifičnih opterećenja:

-          Nisko opterećenje do 1 GJ/m2

-          Srednje požarno opterećenje od 1 do 2 GJ/m2

-          Visoko požarno opterećenje, preko 2 GJ/m2.

Uzmimo za primjer jednu prostoriju u kojoj se skladišti drvena građa

Drvo;  Kalorične moći oko 20 MJ/kg. Procjenjena količina drveta u objektu je oko 4000 kg. Energetski udio u objektu 80000 MJ

Dakle ukupno požarno opterećenje iznosi  Z=80 GJ

Ukupno požano opterećenje Z iznosi 80 GJ dok je ukupna površina požarnog sektora 50 m2

Prema tome specifično požarno opterećenje iznosi Pi= 80/50 = 1,6 GJ/m2

Iz navedenog vidimo da objekat ima srednje specifično požarno opterećenje

Potreban broj vatrogasnih aparata se određuje prema formuli:

n= 2+((S-Sr)/Sd)           komada

gdje je:

S – površina prostorije koja se štiti

Sr – minimalna površina površina prostorije koja se štiti sa najmanje 2 vatrogasna aparata

Sd – površina za čije svako daljnje povećanje treba još jedan vatrogasni aparat

n – potreban broj vatrogasnih aparata

Sr i Sd su konstante:

-  Nisko opterećenje                                       Sr = 150           Sd = 400

- Srednje požarno opterećenje                         Sr = 100           Sd = 200

- Visoko požarno opterećenje                           Sr =   50           Sd = 100

 

Prema tome računom dobijamo potreban broj vatrogasnih aparata:

n= 2+((50-100)/200) = 1,75 komada odnosno zaokruženo 2 komada

 

U tabeli ispod,  dat je pregled požarnog opterećenja, moguće klase požara, te

potreban broj vatrogasnih aparat.

 

      Tabela :   Požarno opterećenje i potreban broj vatrogasnih aparata

 

 

 

Broj

pož.

sektora

 

Naziv  sektora

 

Površina

(m2)

Kategorije ugroženosti od požara

 (PU1-PU3)

 

Klase

požara

Specifič.pož. opterećenje

(GJ/m2)

Potreban br. i tip

vatrogas.aparata

S-6

S-9

CO2-5

 

 

1.

 

 

Drvo skladište

50

 

PU2

 

A

Srednje

 

-

 

2

 

-

 

                                                       UKUPNO POTREBNO APARATA

-

2

-

 

 

NAPOMENA:

 

-          Raspored vatrogasnih aparata je prikazan na pripadajućim arhitektonskim osnovama.

 

-          Vatrogasne aparate treba postaviti u blizini izlaza i komunikacija, na suh patos ili objesiti na zidove na visinu ne veću od 1,5 m od patosa (vrh ručke aparata).

 

-          Vatrogasne aparate treba redovno održavati u ispravnom stanju, te periodično servisirati u ovlaštenim servisima, sve po upustvu proizvođača aparata. O ovome se mora voditi odgovarajuća evidencija.