Računanje indeksa učestalosti i težine povreda na radu

Za jednu firmu ali i za kompletno društvo značajan pokazatelj stanja zaštite na radu ali i stanja same organizacije rada u toj firmi/društvu jeste broj povreda i težina nastalih povreda. Radi praćenja stanja zaštite na radu odnosno trendova poboljšanja ili pogoršanja koriste se statistički podaci.

Ovdje se pojavljuju dva pojma. Indeks (faktor) učestalosti povreda i Indeks težine povreda na radu.

Ovi indeksi računaju se pomoću jednostavnih matematičkih formula.

Indeks učestalosti povreda računa se pomoću formule:

 

Iu = (broj povreda * 1000000)/ukupan broj radnih sati svih radnika u firmi

Na primjer u jednoj firmi koja ima 1000 zaposlenih radnika u toku jednog mjeseca nastale su 3 povrede radnika a ukupno je odrađeno 8000 radnih sati. Indeks učestalosti povreda za ovaj mjesec računamo:

 

Iu= (3*1000000)/8000 = 375

Sada ćemo za ove iste uslove iz prethodnog slučaja (uzimamo da su 3 radnika izgubila po 21 radni dan uz osmočasovno radno vrijeme) izračunati indeks težine povreda na radu a koji se računa po sljedećoj formuli:

It= (broj izgubljenih radnih dana*1000) / ukupan broj radnih sati svih radnika u firmi

Pa imamo:

It= (504*1000) / 8000 = 63

 

Dakle vidimo da je indeks težine povreda izuzetno veliki i iznosi 63