Pomoć kod identifikacije opasnosti i procjene rizika za radno mjesto automehaničar

Automehaničarski posao okarakterisan je upotrebom sljedećih sredstava rada, pri čemu se provode mjere zaštite na radu:

Ručni bravarski i mehaničarski alat, ručne, stolne i stabilne bušilice; specijalni automehaničarski alat; ručne brusilice; nareznice i razvrtači; alat za tvrdo i mehko lemljenje; aparati i oprema za autogeno i električno zavarivanje; razni mjerni alati kao što su mikrometar, metar, subito, mjerni lenjir, visinomjer, dubinomjer, mjerni listići, uglomjer, račve; aparati za dijagnostiku; drugi aparati za ispitivanje vozila, dizalice, pribor za čišćenje.

Od materijala koji se upotrebljavaju pri automehaničarkim poslovima tu su svakako razni metali; vještačke mase; guma; drvo; zaptivke; brusna sredstva; sredstva za čišćenje; ulja; naftni drerivati.

Uslovi rada automehaničara okarakterisani su sljedećim:

 

Automehaničar obavlja posao u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Automehaničar često radi u kanalu ispod vozila, zatim u skučenom prostoru, u prinudnom položaju tijela. Tokom rada na otvorenom radnik je često izložen vremenskim nepogodama te se u skladu s tim sprovode mjere sigurnosti na radu. Pri radu su izloženi prljavšinama posebno prljavštinama mineralnih ulja. U nekim slučajevima mogu biti izloženi i azbestu. Pri nedostatku opreza često dolazi do ozljeda uglavnom posjekotina od oštrih predmeta i ivica oštrih predmeta. Najčešće povrede do kojih može doći kod ovog zanimanja su zbog nekontrolisanog kretanja vozila, pada tereta na radnika, trovanja ugljenmonoksidom, uklještenjem dijelova tijela između pokretnih dijelova uređaja, ukoliko se ne sprovode mjere zaštite na radu, rizik od požara.