Metodologija za istraživanje nesreća na radu

Pod pojmom akcident podrazumijevamo neplanirani događaj koji ometa dovršetak započetog zadatka i koji može ali i ne mora uključivati povredu na radu ili oštećenje imovine.

Pod pojmom incident podrazumijevamo neočekivani događaj koji nije ali je mogao uzrokovati povredu na radu ili nastanak materijalne štete.

Ovdje istražujemo i jedno i drugo pod nazvom „nesreća na radu“.

U nastavku govorimo o istraživanju nesreća na radu.  Istraživanje nesreća na radu je „akcija nakon događaja“ koja ima za cilj otkrivanja uzroka nastanka nesreće s ciljem iznalaženja i poduzimanja korektivnih radnji kako se ista nesreća ne bi desila ponovo.

Iz ovog razloga istraživanje nesreće na radu valja uraditi kako treba.

NE TRAŽI GREŠKE TRAŽI ČINJENICE.

Kad nađeš činjenice greške će se same pokazati, ako budeš tražio greške činjenice će ostati neprimjećene a time rizikujemo da PRIMARNI UZROK ostane ne primjećen.

Kod nas su ove greške uobičajene. Ljudi koji istražuju nesreće na radu uglavnom traže greške i sa greškama nađu SEKUNDARNE uzroke , na ovaj način činjenice i primarni uzroci povreda se ne spominju. Ovo najbolje možemo primjetiti u slučajevima kada se nesreće često dešavaju u jednom pogonu a  „istražitelji“ stalno navode različite uzroke a nikako da potrefe Primarni uzrok čijim otklanjanjem bi se eliminisali svi „eventualni“ sekundarni uzroci nesreća koji se svakako više ne bi ni događali.

Ko može istraživati nesreće na radu? Radnici koji imaju dovoljno iskustva u ovakvim istragama, radnici koji poznaju tehnike istraživanja. U istragu se mogu uključiti i predstavnici sindikata. U nekim slučajevima dobro je angažovati vanjske stručnjake.

Tokom istraživanja idi dublje na primjer:

Ako je radniku ponestalo pažnje, zapitaj se zašto je nestalo pažnje?

Ako se radilo mimo radnih uputa, zapitaj se zašto se radilo mimo radnih uputa? (Je li to jedini put da se radilo mimo radnih uputa ili je uvijek tako?)

Da li je radnih prošao obuku za rad? Ako nije zapitaj se zašto nije?

Koji su koraci u istraživanju nesreće na radu?

-          Povrijeđenom obezbjediti prvu pomoć;

-          Obilježiti mjesto nesreće;

-          Fotografisati mjesto nesreće;

-          Istražiti mjesto nesreće;

-          Uzeti izjave od svjedoka;

-          Pronaći uzrok;

-          Odrediti korektivne mjere.

Kod određivanja uzročnika bilo koje  nesreće jedan od ovih ili kombinacija više ovih elemenata je uzročnik i tu treba pronaći pravog krivca:

-          Materijali i radni alati;

-          Zadatak;

-          Okruženje;

-          Osoba;

-          Uprava.

Ispitivanje svjedoka nesreće. Vrlo važan korak. Intervjuisati svjedoka što prije. U prirodi je čovjeka da bitan, važan događaj kojem je svjedočio odmah s nekim podijeli. Ako radnik bude imao priliku da nekom drugom ispriča šta je vidio dolazi do gubitka ličnog mišljenja i iskrivljenja prave slike tj dolazi pod tuđi uticaj i istraživač neće dobiti pravu priču.

Tokom intervjuisanja svjedoka treba:

-          Opustiti jer je vjerovatno napet;

-          Objasniti suštinu istrage a to je da se odredi šta se tačno desilo i zašto;

-          Dati mu priliku da priča i slušati ga;

-          Paziti da razmiješ njegovu izjavu;

-          Pokušati osjetiti sve skrivene emocije i sklonosti svjedoka;

-          Praviti kratke zabilješke ili zamoliti nekog drugog da to čini ako vi ne možete;

-          Ako praktijete da snimate razgovor onda prvo pitati svjedoka da li ima nešto protiv;

-          Ugodno zaključiti razgovor/intervju

Tokom intervjuisanja svjedoka ne treba:

-          Zastraživati ga;

-          Ometati ga u govoru;

-          Preskakati dijelove;

-          Pokazivati svoje emocije;

-          Istrčavati sa zaključcima;

-          Navoditi ga pitanjima.

Toko istrage pitanja koja se postavljaju svjedoku trebaju biti poluotvorena dakle na način da mu se da prilika da on dovrši misao ne da samo odgovori sa da ili ne.

 

Nakon provođenja istrage i pronalaska uzroka, poduzeti korektivne akcije kako se isti ili sličan akcident ne bi ponavljao.