Uputa za siguran rad sa motornim trimerom

Prije upotrebe trimera pročitati uputstva proizvođača mašine.

RIZICI I MJERE ZAŠTITE NA RADU PRI RADU SA MOTORNIM TRIMEROM

- Prilikom rada motorni trimer ispušta otrovne izduvne gasove zato rad u zatvorenim prostorijama i prostorijama sa slabom ventilacijom treba biti zabranjen;

- Sa sa trimerom obično se izvodi na neravnim, ili klizavim terenima koji još pri tom mogu sadržavati prepreke. Kako bi smanjili rizik od pada potreban je dodatan oprez;

- Osobe u blizini rada trimere mogu biti ugrožene zato osiguraj da u radnoj zoni na udaljenosti od najmanje 15 m nema nikoga;

- Prije paljenja motornog trimera provjeri njegove osnovne dijelove, na primjer dugme za paljenje mora se lako pritiskati isto tako ručica gasa mora se lako pomjerati bez zapinjanja, provjeri kapicu na svjećici da li je dobro pričvršćena jer varnice koje izlaze vani mogu uzrokovati požar;

- Dodaci za sječenje moraju biti u ispravnom stanju bez oštećenja;

- Provjeri zaštitne naprave, prije svega zaštitni tanjir oko reznog mehanizma mora biti potpuno ispravan i stabilan;

- Radi sigurnog upravljanja trimerom provjeri da li su ručke čiste, ručke ne smiju biti zapraljanje niti masne;

- Pojas za nošenje trimera podesi spram svoje visine;

- Ne vrši nikakve modifikacije uređaja niti komandi na trimeru;

- nakon dosipanja goriva a prije paljenja pomjeri se sa mjesta dosipanja barem 3 m na ovaj način smanjuje se rizik od požara ako bi iskra zahvatila eventulano proliveno gorivo na mjestu dosipanja;

- koristi svu zaštitnu opremu;

- prije startanja spusti trimer na zemlju oslonivši ga na zaštitni tanjir pripremi mašinu za paljenje (pritiskanje prekidača, pritisak na vakum balončić);

- iz polučučećeg položaja startuj trimer dižući se uspravo bez pretjeranog gasa;

- u ispravljenom položaju spreman si za rad;

- uvijek posmatraj radnu okolinu, prekini rad ukoliko neka osoba uđe u opasnu zonu.