Uputa za siguran rad sa blanjalicom - rendisaljkom

Osnovni i prvi rizik kod ove mašine dolazi od njenog pokretnog radnog stola koji ide gore dole.


IZVORI OPASNOSTI:

- rad nestručnih lica na blanjalici;

- nepažnja pri namještanju i postavljanju predmeta za obradu pomoću dizalice ili na neki drugi način;

- nepažnja pri odlaganju predmeta u prostoru oko rendisaljke - blanjalice;

- pravolinijsko kretanje mašine jer može doći do udara, posjekotina i priklještenja radnika;

- hvatanje odjeće ili prstiju u radilicama - klizačima mašine rendisaljke;

- oštećenost ili lom alata;

- mjerenje predmeta koji se obrađuje za vrijeme njegove obrade;

- priklještenje predmetom obrade za vrijeme rada u slučaju popuštanja stezača i prihvatanja istog rukama ili drugim dijelovima tijela;

- opasnosti od utređaja za promjenu smjera kretanja,

- udar električne struje;

- opasnosti od udara strugotine bilo kod čišćenja stroja ili za vrijeme rada.

MJERE ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM RADA SA BLANJALICOM - RENDISALJKOM:

- na samoj blanjalici ili oko radnog stola blanjalice treba biti zaštitna ograda radi spriječavanja priklještenja radnika;

- strogo je zabranjeno sjedenje na radnom stolu blanjalice. Zabranjeno je prolaziti između stola i stuba blanjalice za vrijeme rada iste;

- teže predmete koje treba obrađivati podizati dizalicama ili uz pomoć kolega;

- bez obzira na težinu i veličinu predmeta, predmet uvijek učvrsti za radni stol. Ako za vrijeme rada dođe do pomijeranja predmeta, blanjalica se zaustavlja a predmet ponovo priteže;

- odtranjivanje strugotina vršiti pomoću četki;

- koristiti zaštitnu opremu;

- kod obrade tvrdih i žilavih predmeta postoji rizik od odlijetanja strugotine te je neophodno upotrijebiti zaštitne naočale;

- tokom rada blanjalice, rad nik treba da stoji sa strane a ne ispod ili iza blanjalice;

- nosač alata treba pravilno podesiti a nož dobro učvrstiti;

- kontrolisanje mjerenja i režima rada vršiti tek kad mašina miruje;

- kod blanjalica kod kojih se predmet učvršćuje magnetom, može doći do spadanja predmeta;

- zato prije uključenja i puštanja blanjalice u rad morate provjeriti da li je uključen dovod električne energije u magnetnu glavu.