Uputa za siguran rad sa pesticidima

Zašto biti oprezan pri radu sa pesticidima

Pesticidi mogu biti veoma opasni ako se ne koriste sigurno. Pesticidi mogu dospjeti u tijelo na tri načina, unošenjem oralno, preko kože i očiju te preko respiratornog sistema odnosno udisanjem.

Uvijek pročitajte natpise na pakovanju koja moraju sadržavati nivo otrovnosti pesticida kada dospije u tijelo i koje su popratne pojave.

 

O čemu voditi računa pri radu sa pesticidima

 • Uvijek budite obučeni za rad sa pesticidima. Neki pesticidi zahtijevaju posebnu obuku i certificiranje.
 • Ipoznajte se zakonskom regulativom po pitanju upotrebe pesticida.
 • Smanjite upotrebu pesticida gdje god je to moguće.
 • Pravilno izaberite pesticide za posao koji želite obaviti. Naprimjer za rad unutar objekata koristitie samo pesticide na kojima je naznačeno da se mogu koristiti u unutrašnjosti.
 • Koristite adekvatna lična zaštitna sredstva pri radu.
 • Slijedite uputstva sa pakovanja.
 • Uvijek pregledajte posude za pesticide na pukotine prije upotrebe kako nebi došlo do nekontrolisanog curenja.
 • Naučite prve znakove trovanja i način pružanja prve pomoći u tom slučaju.
 • Odmah prestanite sa radom i potražite medicinsku pomoć ako se ne osjećate dobro ili primjetite takve znakove kod kolege.
 • Uredite tako da prostorije za pranje budu blizu lokacijama miješanja i pripreme pesticida.
 • Uvijek držite pesticide u originalnim pakovanjima kako bi svako bio svjestan šta je unutra.
 • Miješajte pesticide uređajima namijenjenim samo za to, a lokacije miješanja uredite da mogu zadržati slučajna prosipanja.
 • Posude za miješanje uvijek napunite sa jednom trećinom vode prije dodavanja pesticida.
 • Uvijek prodrmajte strane posude u slučaju zaostalog praha.
 • Posude pri mješanju držati što niže od nivoa očiju.
 • Ako radite napolju prilikom rada na mješanju pesticida uvijek stojite suprotno od smjera vjetra.
 • Pregledajte opremu za prskanje prije upotrebe i punjenja pesticidom.
 • Pregledajte mlaznice na prskalici i podesite je po potrebi. Manji otvor na mlaznici znači manje kapi ali i veća mogućnost lebdenja kapljica na vjetru.
 • Praznu ambalažu odložite prema uputama na samoj ambalaži.
 • Temeljno isprite lice i ruke nakon svakog rada sa pesticidima.
 • Uvijek se istuširajte nakon rada na prskanju pesticida sa posebnom pažnjom na pranju kose i čišćenju ispod noktiju.
 • Odjeću koju koristite perite često ali odvojeno od ostale odjeće(porodično pranje)

Šta ne raditi pri radu sa pesticidima

 • Nikada ne radite sami.
 • Ne rukujte grubo sa pakovanjima.
 • Ne dopuštajte drugim ljudima ili ljubimcima boravak u prostoru rada sa pesticidima,
 • Ne miješajte različite pesticide osim ako proizvođač nije dao određena uputstva.
 • Ne miješajte pesticide ako ne poznajete količinu i odnos sa vodom.
 • Ne miješajte pesticide rukama.
 • Ne držite hranu, piće, cigarete, šolje ili pribora za jelo u područiju rada ili u radnoj odjeći.
 • Ne trljajte oči ili usta dok radite sa pesticidima.
 • Ne koristite usta za povlačenje tečnosti ili propuhavanje začepljenih mlaznica.
 • Ne prskajte blizu struje.
 • Ne punite rezervoare za mašinsko prskanje ako je teren koji prskate pod nagibom.
 • Ne vršite nagla skretanja pri mašinskom prskanju.
 • Ne prskajte pesticide ako je brzina vjetra veća od 8km/h i  ako je temperatura veća od 30°C.

 

Rad sa prskalicama pod pritiskom

 • Prije rada provjerite crijeva i spojeve na curenja.
 • Pobrinite se da remenja posuda nisu od materijala koji upija tečnosti.
 • Dobro zavrnite poklopac prije prskanja.
 • Hodajte uspravno da spriječite curenja na poklopce.
 • Pregledajte odjeću često posebno zadnji dio na curenja.
 • Nikada ne hodajte unazad pri radu sa prskalicom.