Uputa za sigurno korištenje ljestvi

 

Prema podacima novozelandskog odjela za rad (izvor: www.egr.co.nz), više od 50 % padova sa visine su padovi sa visine do 3 m. Dalje 70 % padova su padovi sa ljestvi i krovova. Suština je u tome, za radove na visini često koriste različita pomagala za pristup mjestu rada a među najčešće korištenim su ljestve.

 

Nepravilno korištenje ljestava, tehnički nedostatci na ljestvama, uticaj okoline, nepravilno odabrane ljestve prema vrsti zadatka, najčešći su uzroci povreda pri korištenju ljestava. Polovica povreda desila se usljed izmicanja ljestava u dnu ili na vrhu.

Zbog svoje pristupačnosti i cijene ljestve se često koriste za izvođenje zadataka za koje nisu namijenjene. Ljestve ne pružaju zaštitu od pada sa visine. Prije uzimanja ljestava u rad treba znati sljedeće:

 • Na ljestvama može biti samo jedna osoba,

 • Ljestve se koriste za izvođenje laganih zadataka koji traju kratko, kao što su zamjena sijalie, farbanja, postavljanje nekog laganog predmeta na visinu, za pristup nekom mjestu, za preglede, uzimanje nekog premeta sa visine koji je pri tom lagan i nije gabaritan,

 • Ljestve imaju ograničenja u pogledu visine rada kojoj se mogu koristiti,

 • Ljestve ograničavaju kretanje i pokrete radnika,

 • Ako na vrhu ljestve nisu pričvršćene, onda dvojica radnika moraju biti prisutna na mjestu izvođenja radova gdje je jedan radnik na ljestvama dok drugi na zemlji pridržava ljestve.


   

Tokom odabira ljestava treba obratiti pažnju na sljedeće:

 • Da su ljestve odgovarajuće za vrstu posla koji treba uraditi. Na primjer ne mogu se koristiti metalne ljestve kod radova u blizini električnih vodova. Za ove namjene koriste se drvene ljestve ili ljestve od drugog neprovodljivog materijala,

 • Praksu korištenja istih ljestava za obavljanje širokog spektra poslova treba izbjegavati,

 • Obratiti pažnju na dimenzije ljestava, ako se ljestve koriste za izlazak na neki objekat, onde ljestve moraju prelaziti preko ivice objekta u dužini od oko 80 cm,

 • Uvijek pogledati uputstvo proizvođača.


   

Upute za siguran rad sa ljestvama

Kada su izabrane odgovarajuće ljestve onda ih valja ispravno koristiti u skladu s njihovim predviđenim mogućnostima.

 • Mjesto na koje postavljaš ljestve mora biti čvrsto, ako je podloga mekana i ljestve propadaju onda se postavlja čvrsta podloga koja će podupirati dno ljestava,

 • Osiguraj mjesto postavljanja ljestava od prolaznika kako pješaka tako i vozila, obilježi mjesto radova ako radove izvodiš na mjestu prometa vozila,

 • Prije penjanja provjeri ispravnost ljestava,

 • Prije penjanja provjeri đonove cipela, đonovi ne smiju biti masni i blatnjavi,

 • Ljestve se postavljaju pod uglom od oko 75 ⁰. Ovaj ugao se može podesiti na način da na primjer, ako su ljestve duge 4 m, onda se odmiču od objekta na koji se naslanjaju za 1 m, a ako su ljestve duge 8 m, onda se od objekta odmiču 2 m. Primjer slika ispod.

 

 • Na ljestve se nesmiju nositi teški predmeti,

 • Drvene ljestve ne treba farbati jer bi farba mogla prikriti eventualne pukotine,

 • Tokom penjenja i spuštanja sa ljestvi, primjeni pravilo „tri tačke kontakta“ što znači da u svakom momentu kontakt sa ljestavama moraju ostvarivati dvije ruke i jedna noga ili dvije noge i jedna ruka.

 • Tokom rada na ljestvama, tijelo ne naginjati previše ni na jednu stranu,

 • Ako se radovi trebaju obavljati na visini većoj od 2 m, onda se ljestve mogu koristiti samo za pristup radilištu a ne kao pomoćno sredstvo sa kojeg se izvode radovi,

 • Ljestve nikad ne postavljaj na nestabilne predmete kao što su kante, stolice, cijevi i slično,

 • Alat koji nosiš sa sobom, nosi u kutiji za alat zakačenoj oko struka,

 • Osiguraj vrh i dno ljestvi od ometanja od drugih radnika ili mašina,

 • Ako ljestve postavljaš ispred vrata, onda vrata blokiraj ili zaključaj,

 • Osiguraj prostor za ljestve, provjeri da u blizini nema otvorenih provodnika električne struje,

 • Nemoj stajati na posljednje tri prečke ljestava,

 • Kod ljestvi na izvlačenje, osiguraj da je mehanizam zaključavanja na mjestu, kuke osiguraj od klizanja gornjeg dijel aljestvi nazad,

 • Kada nosiš ljestve, nosi ih horizontalno sa strane, na ovaj način osiguraćeš sebi dobar balans i lakše ćeš nositi ljestve. Ako su ljestve preteške, potraži pomoć kolege,

 • Nemoj se penjati na ljestve ako to vremenske prilike ne dozvoljavaju (jak vjetar, snijeg, kiša),

 • Nemoj se penjati na ljestve ako se ne osjećaš dobro,

 • Ljestve na razvlačenje izvlače se i uvlače sa zemlje,

 • Kada završiš sa poslom, ljestve spakuj i ostavi na za to predviđeno mjesto,

 • Održavaj i pregledaj ljestve redovno a oštećenje ljestve daj na popravku,

 • Dobra praksa je da se ljestve označavaju nekim internim oznakama na primjer brojevima radi lakše identifikacije,

 • Kod drvenih ljestava pregledaj da li ima pukotina. Drvene ljestve se mogu zaštiti nekim lakom protiv truljenja ali se ne smiju farbati jer farba može sakritit oštećenja,

 • Aluminijumske ljestve treba zaštiti od kontakta sa agresivnim materijama, posebno kiselinama i bazama te drugim korozivnim materijama.